صدورحكم اعدام براي زنداني سياسي ارژنگ داوودي

undefined

دستگاه قضايي جنايتكار رژيم، براي زنداني سياسي ارژنگ داوودي، که بيش از 10سال است در زندانهاي رژيم به سر مي برد، حکم اعدام صادر کرده است.

پس از يک محاکمهٴ نمايشي در بيدادگاه ارتجاع در کرج، ارژنگ داوودي به جرم «عضويت و هواداري و فعاليت مؤثر در پيشبرد اهداف (مجاهدين) در زندان» به اعدام محكوم شد و اين حكم توسط جنايتکاري به نام قاضي آصف حسيني به وکيل مدافع اين زنداني ابلاغ شده است.
زنداني سياسي ارژنگ داوودي محکوميت ۱۰ ساله خود را به پايان رسانده بود، ولي دژخيمان با پرونده سازيهاي جديد، او را مجدداً به زندان محکوم کردند. دژخيمان به اين زنداني سياسي که هم اکنون در زندان بندرعباس در تبعيد به سر مي برد، گفته اند طي روزهاي آتي به زنداني در استان تهران منتقل خواهد شد.
ارژنگ داوودي به مناسبتهاي مختلف به درهم شكستن پرده‌هاي رعب و اختناق رژيم، شجاعانه از حقوق زندانيان دفاع كرده و مخالفت خود را با تماميت نظام ولايت‌فقيه ابراز كرده و خواهان مقاومت در برابر آخوندهاي حاكم شده است.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s